DigiM Logga - Redovisningsbyrå Nyköping - Digim
hur mycket utdelning kan du ta ut bild till blogg

Hur mycket utdelning kan jag ta?

Att ta utdelning är belöningen till dig som ägare för ditt arbete och den ekonomiska insats du gjort. Innan du bestämmer dig för att ta en utdelning så finns det en hel del saker att tänka på. Det finns flera beloppsgränser att ha koll på. Att ta en utdelning är ett strategiskt beslut som kräver lite eftertanke.

Dags för årets utdelning

Många har bokslut i december vilket betyder att bokslutet kommer vara färdigt inom några månader. Då är det dags att besluta vad man ska göra med den eventuella vinsten för året. Man måste inte fatta beslut om utdelning i samband med årsbokslutet. Man kan ta utdelning när som helst under året med förutsättning att det finns fastställda vinster att ta av.

Det blir dock ett naturligt steg i genomgången av årets årsredovisning att diskutera utdelningen. Frågan är då hur mycket utdelning kan du ta och vad är det som sätter gränserna?

Två gränsvärden att hålla reda på – fritt eget kapital

Det första och kanske enklaste att ha koll på är de ansamlade vinsterna. För att du ska kunna ta en utdelning så måste det finnas sparade vinster från tidigare år alternativt en vinst som är större än tidigare års förluster. Värdet av dessa ansamlade vinster är det som kallas för fritt eget kapital. Det är värdet av det fria egna kapitalet som sätter gränsen för hur mycket du kan ta i utdelning.

Har företaget gått med vinst så betyder det alltså inte per automatik att du kan ta ut dem pengarna. Har du ett underskott sedan tidigare som är större eller lika stor som vinsten så kommer du inte kunna dela ut den ändå. Utan det måste vara ett positivt värde vid årets slut för att kunna besluta om utdelning.

Det är också så att vinsten måste vara fastställd i ett bokslut för att du ska kunna dela ut den. Har du till exempel ett nystartat företag eller ett ingående värde av ditt fria kapital som är noll eller mindre. Då kan du inte dela ut pengar även om du hittills under året har gått med vinst. För att du ska kunna ta ut den vinsten så måste du vänta tills nästa årsbokslut är gjort.

Finns det dock utrymme i det fria kapitalet så kan du när som helst under året besluta om utdelning på en extra bolagsstämma. Så om du vid bokslutsarbetet inte vet om du behöver eller kommer ha råd med en utdelning så kan du alltså besluta om det senare under året. Det finns dock en annan gräns att tänka på.

Värde nummer två – Utdelningsutrymme i din K10:a

Nästa gräns att ta hänsyn till är gränsbeloppet i din K10:a. Detta gränsbelopp sätter gränsen för vid vilket belopp du kan dela ut pengar till låg beskattning. Allt under denna gräns beskattas med 20%.

Varje år så ackumuleras detta belopp och byggs på med ett nytt värde. Detta värde kallas för schablonbelopp och ligger på ca 180 000 kronor. Detta är olika för varje år och för att veta det exakta beloppet för i år kan du titta på Skatteverket hemsida.

Schablonbeloppet får alla som äger kvalificerade andelar i ett fåmansbolag. Det vill säga de allra flesta som äger ett aktiebolag och driver sin verksamhet däri. Dessa ca 180 000 kronor kan du alltså dela ut till 20% beskattning. Du kan dock få ett högre gränsbelopp under vissa förutsättningar.

Vi har skrivit en artikel som handlar om hur du kan maximera din lön på ett sånt sätt så att du kan öka ditt gränsbelopp och därmed kunna ta mer än de 180 000 kronorna i utdelning. Här hittar du artikeln om löneuttag. Du kan även passa på att läsa vår artikel som beskriver skillnaden i skatt mellan lön och utdelning.

Du kan ta mer i utdelning

Även om nu gränsen för vad du kan ta i utdelning till låg beskattning är på ett visst belopp. Så kan du ta mer i utdelning. Du kan i princip dela ut hela vinsten helt oberoende av det här gränsbeloppet. Det är fortfarande den ansamlade vinsten som sätter gränsen, men du kan ta allt som utdelning. Problemet är dock att utdelning utöver det som ryms innanför gränsen beskattas som inkomst av tjänst. Har du då redan tagit lön upp till brytpunkten för statlig skatt så kommer du att behöva betala statlig skatt på denna utdelning.

Ett tredje belopp att tänka på

Det kan ju vara så att du har både ansamlade vinster och utrymme i din K10:a för att kunna ta en utdelning. Men utöver att möjligheten finns så måste det ju också finnas pengar på kontot för att faktiskt kunna ta utdelningen. Du kan ju ha gjort stora vinter under flera år men sen beslutat dig för att köpa en fastighet. Då finns ju de teoretiska möjligheterna för en utdelning där men det finns ju inga pengar för att faktiskt göra utdelning.

Så även om alla teoretiska förutsättningar finns så måste du även tänka ekonomiskt. Det kanske helt enkelt inte finns pengar på kontot eller så har du ett mål och en vision för ditt företag som inte lämnar något utrymme för att ta ut dessa pengar just nu. Du kanske vill att företaget ska växa på något vis och tänker att det ska göra det genom att anställa en till person. Då kanske du behöver dessa pengar för att säkerställa att du kommer att ha råd med lönen under en viss tid tills investeringen genererar pengar.

Summering av hur mycket utdelning kan jag ta

Det finns alltså två belopp att hålla reda på här. Det första är den ansamlade vinsten. Detta hittar du i förvaltningsberättelsen i din årsredovisning. Har du ett positiv belopp där så kan du alltså besluta om att dela ut delar av det eller hela beloppet.

Nästa belopp att titta på är ditt sparade utdelningsutrymme i förra årets K10:a samt att beräkna årets tillkommande belopp som antingen är schablonbeloppet eller eventuellt mer beroende på vilka löner bolaget har haft under föregående år.

Att besluta om utdelning är med andra ord ett ganska stort beslut som du behöver tänka på ur flera aspekter. Ta gärna ett möte med en coach eller en redovisningskonsult och diskutera möjligheterna och om det verkligen är rätt i tiden att göra en utdelning.

En aktieutdelning är belöningen för det arbete och den ekonomiska insats som du som ägare av företaget har gjort. Så självklart ska du ta en utdelning för att belöna dig själv när utrymme finns. Men tänk på att det inte får ske på bekostnad av företaget fortlevnad eller tillväxt.

Gillar du den här artikeln?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

MIssa inget viktigt

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att försäkra dig om att du inte missar några viktiga nyhter eller gratis tips

Budget för företag

Skicka in en förfrågan till oss om att du vill ha hjälp med budget så tar vi fram ett förslag.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse till vår kommande kurs i hur du läser dina rapporter. Detta är enbart en intresseanmälan och inget bindande på något vis. 

Vi kommer att kontakta dig när det börjar närma sig start.