DigiM Logga - Redovisningsbyrå Nyköping - Digim
Budget för företag

Varför är det viktigt med en budget för företag?

Tänk att du redan nu skulle veta hur resultatet kommer bli i December. Med en budget för ditt företag är det möjligt. En budget är en ekonomisk rapport som visar dina mål i relation till ditt utfall. Du kan då lätt se om du är på väg åt rätt eller fel håll. Självklart ska du ha en budget. Men vilken ska du ha och hur gör du?

Vad är en budget?

En budget är en ekonomisk rapport baserad på en realistisk målsättning. Det vill säga att budgeten ska återspegla vart man tror att man ska landa. Det finns massor av olika budgetar men de tre vanligaste är resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget. Budgeten visar alltså framtiden och man använder den sedan för att jämföra med utfallet.

Resultatbudget

En resultatbudget är en budget över företagets resultat. Man räknar på intäkter och kostnader och budgeterar fram ett resultat. Denna kan man med fördel anpassa efter sin resultatrapport. Då kan du jämföra resultatet för en viss period mot budgeten.

Balansbudget

En balansbudget är en budget som visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Denna har man för att jämföra mot sin balansräkning. Inte lika vanlig som en resultat eller likviditetsbudget men den fyller sin funktion.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en budget över de likvida medlen. Alltså pengarna. Här tittar man på hur mycket pengar man har i början av en period, lägger till det som betalas in och drar bort det som betalas ut. Summan av det blir början av nästa period osv. Denna budget är väldigt viktig om man är i en situation där likviditeten brister. Här kan man då planera framåt.

Vad fyller en budget för funktion för ett företag?

En budget för ett företag används för att planera företagets ekonomi framåt. En budget kan sträcka sig över vilken period man vill men det vanligast är kanske att man gör en detaljerad budget för 1 år och kanske en grövre budget för kommande 5 år.

Alla företag behöver jobba med målsättning. Har man inga mål så vet man inte vart man kommer att hamna. Det finns ett bra talesätt som lyder ”Siktar man på ingenting så träffar man det ofta med förbluffande säkerhet”
Det vill säga, utan mål så kommer man inte dit man vill. En budget är ett otroligt effektivt sätt att få ner sina ekonomiska mål på papper.

När väl målen och budget för företaget är satt så kan man hela tiden stämma av vart man befinner sig och om man är på väg åt rätt håll. Då har man också möjlighet att korrigera kursen så att man landar så nära målet som möjligt.

När bör jag skaffa en budget?

Det finns ingen speciell tid för när det är bättre att göra en budget. Du bör ha en budget redan innan du startar din verksamhet, du bör ha en budget redan innan nästa räkenskapsår börjar och du bör ha en budget nu.

Har du inte en budget för kommande året så ska du se till att göra en nu. Det måste inte vara så komplicerat som folk får det att låta. En budget kan vara så enkel som en snabb skiss på en servett. Det viktiga är att den fyller sin funktion att förmedla målet och kan användas för att stämma av.

Vilken slags budget bör jag börja med?

Det första du bör börja med är en resultatbudget. Ett företag som inte är lönsamt är inte hållbart i längden. Därför bör du planera och budgetera för lönsamhet. Är företaget lönsamt så löser det de flesta andra problemen på sikt. Visst kan du ha likviditetsproblem på vägen men utan lönsamhet så kommer du med 100% säkerhet att få likviditetsproblem till slut.

Är det mycket jobb att göra en budget för företag?

Det kan som sagt vara väldigt enkelt att göra en budget och en enkel budget är bättre än ingen budget. Jag har varit med om situationer där man lagt ned mängder med tid på att gå igenom varenda kostnad och skatt och räknat på framtida utveckling och därmed ökade kostnader osv, nästan på en löjlig nivå. Detta bara för att man ville ha en så korrekt budget som möjligt. Efter det jobbet så höftade man till en omsättning helt tagen ur luften. Det vill säga, allt jobb nedlagd på kostnadssidan var i princip överflödig då summan av budgeten ändå var en gissning.

En budget på ett medelstort företag ska inte behöva ta mer en ett par timmar att få ihop. Sen är också en budget ett levande dokument som måste korrigeras när ny information tillkommer. Så även om det går ganska fort att få ihop den så kräver den lite omtanke på vägen också.

System för budget och uppföljning

När det gäller system så finns det mängder av dem. Det viktigaste är att det är ett system där du även kan få in ditt utfall och kan jämföra mot budget. Då kan det även vara bra med ett system som klarar av att välja olika perioder och kunna se per månad till exempel.

Du kan såklart ha din budget I excel och följa utvecklingen i dina rapporter och sedan jämföra men det gör det mycket enklare med ett system där du får in både budget och rapport på samma ställe.

Några exempel är Oxceed, MyNumbers och Boardeaser. Alla tre är bra system som klarar jobbet men sen har de lite olika funktioner och kräver olika mycket kunskap av användaren.

Så här jobbar vi med budget för företag

Vill du ha hjälp att göra tex en resultatbudget så kan vi självklart hjälpa till. Tänk dig en situation där du faktiskt kan planera hur året ska se ut och sedan följa utvecklingen varje månad och se att du kommer hamna rätt. Vore inte det fantastiskt?

Vi kan hjälpa dig att ta fram en resultatbudget. Det tar som sagt några timmar i början, allt beroende på storlek på företag, och vi gör det tillsammans. Vi måste såklart veta din mål så vi vet hur vi ska budgetera. Sen presenterar vi din budget varje månad bredvid din resultatrapport så att du enkelt kan se om du är på rätt väg.

Skicka in en förfrågan till oss via detta formulär så ska vi hjälpa dig att ta fram ett förslag.

Gillar du den här artikeln?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

MIssa inget viktigt

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att försäkra dig om att du inte missar några viktiga nyhter eller gratis tips

Budget för företag

Skicka in en förfrågan till oss om att du vill ha hjälp med budget så tar vi fram ett förslag.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse till vår kommande kurs i hur du läser dina rapporter. Detta är enbart en intresseanmälan och inget bindande på något vis. 

Vi kommer att kontakta dig när det börjar närma sig start.