DigiM Logga - Redovisningsbyrå Nyköping - Digim
Förbjudet lån

Vad är ett förbjudet lån och hur uppstår det?

De flesta har hört talas om något som man kallar för förbjudet lån, men inte alla vet vad det faktiskt är. Ett förbjudet lån uppstår när en aktieägare, styrelsemedlem eller dess närstående lånar pengar ifrån sitt eget aktiebolag. Det finns dock en del missuppfattningar om vad som gäller vid ett förbjudet lån och hur vi ska hantera dem. Här reder vi ut begreppen.

Vad är ett förbjudet lån?

Ett förbjudet lån är ett lån där aktieägaren, styrelsen är en närstående person till dessa, lånar pengar av bolaget för privat bruk. Det vill säga att man tar ut pengar ifrån kontot och avstår från att redovisa detta som lön och betala skatt på det.

Man kan inte jämställa ett saknat underlag till bokföringen med ett förbjudet lån. Det är en missuppfattning. Detta är fel då det inte avser ett penninglån. Att inte se till att det finns ett giltigt underlag till bokföringen är visserligen ett bokföringsbrott. Du kan inte likställa det med ett förbjudet lån.

Du kan läsa mer om förbjudna lån och vad som gäller på Skatteverket.se

Hur uppstår det?

Ett förbjudet lån uppstår när bolaget på ett eller annat sätt får en fordran på ägaren eller styrelsen. Detta kan ske genom att personen tar ut pengar ifrån kontot och sedan undviker att redovisa det som lön. Eller inte uppkommer med ett underlag på ett inköp gjort för dessa pengar.

I praktiken brukar det förstnämnda vara det vanligaste. Man glömmer helt enkelt ett uttag man har gjort och glömmer därmed också att redovisa uttaget som lön. Ett annat vanligt sätt är när man av misstag tar ut pengar för ett inköp som senare visar sig vara en utgift av privat karaktär. Alltså något som inte bolaget kan stå för.

Det kan hända att en ägare tror att man har rätt att köpa och dra av något i företaget, tar ut pengar för att kompensera för utlägget men får sedan veta att detta inköp inte kan tas upp i redovisningen. Då har man alltså gjort ett kontant uttag som man ej betalat skatt på.

Släpar man mycket med bokföringen eller har en traditionell redovisningsbyrå där man lämnar materialet i efterhand, kanske det hinner dröja lång tid mellan uttaget och när felet uppdagas. Från uttaget tills det att någon uppdagar och antingen bokar upp det som lön i efterhand eller betalar tillbaka det betraktas det som ett förbjudet lån.

Hur korrigerar man ett förbjudet lån?

Det finns egentligen tre sätt att korrigera ett förbjudet lån som uppstått av misstag.

  1. Man korrigerar uttaget genom att registrera det som nettolön och betalar in skatt och sociala avgifter för uttaget.
  2. Man uppvisar ett kvitto för ett privat utlägg man har gjort som motsvarar minst det beloppet som vid tidpunkten är att betrakta som förbjudet lån. Utlägget ska dock varit gjort innan skulden till bolaget uppstått.
  3. Man betalar helt enkelt tillbaka pengarna till kontot. Upptäcker man misstaget i nära anslutning till uppkomsten av skulden så kan man helt enkelt bara betala tillbaka pengarna.

Uppstår ett förbjudet lån så ska man korrigera detta skyndsamt. Så fort misstaget har uppstått så ska man se till att korrigera det så att man inte riskerar att få t.ex. skattetillägg. Ett skattetillägg är en slags böter man får betala som kan vara så högt som 40%. Det man betalar 40% på är alltså den skatt som man vid tidpunkten inte har redovisat och betalat in. Detta som ett tillägg på den faktiska skatten.

Hur ser man till att det inte uppstår ett förbjudet lån?

Genom att ha bra rutiner och en uppdaterad bokföring så ska situationer som ett förbjudet lån inte uppstå. Sen kan vi alla göra misstag och situationer kan uppstå. Men det är då det är ännu viktigare att man sköter redovisningen kontinuerligt med täta avstämningar och kontroller. Så att man rättar till misstagen så skyndsamt som möjligt.

Vi på DigiM arbetar digitalt och sköter våra kunders bokföring löpande på veckobasis vilket minskar risken avsevärt från att såna situationer ska uppstå. Vill du veta mer om hur vi arbetar kan du lära mer här.

Gillar du den här artikeln?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

MIssa inget viktigt

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att försäkra dig om att du inte missar några viktiga nyhter eller gratis tips

Budget för företag

Skicka in en förfrågan till oss om att du vill ha hjälp med budget så tar vi fram ett förslag.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse till vår kommande kurs i hur du läser dina rapporter. Detta är enbart en intresseanmälan och inget bindande på något vis. 

Vi kommer att kontakta dig när det börjar närma sig start.