DigiM Logga - Redovisningsbyrå Nyköping - Digim
vad kostar en anställd

Vad kostar en anställd?

Vad kostar en anställd? Den frågan får vi ofta. Att anställa sin första anställda kan vara ett stort steg. Det innebär mycket ansvar och det gäller att man vet vad det innebär. Att anställa en person är som sagt ett stor ansvar men det kan också vara det absolut bästa du gör. För att minska tröskeln lite så ska vi här gå igenom själva kostnaden för en anställd. Då har du i alla fall svar på en av frågorna.

Bruttolön

Det första man tänker på är såklart själva lönen. Bruttolön är ett begrepp som beskriver den anställdes lön inklusive skatt. Exakt vad denna bruttolön blir avgör du och den anställde och såklart marknaden i stort. Vad bruttolönen ska bli är en förhandling mellan dig och den anställde. Förhandlingen ska förhoppningsvis sluta med att du som arbetsgivare känner att du betalar för det värde den anställde ger, och den anställde ska känna att den blir värderad för sin insats.

Är man ansluten till facket så finns det ramavtal att utgå ifrån som sätter gränsen för den lägsta lön en anställd har rätt till baserat på dennes arbetsbeskrivning. Detta skulle jag säga är vanligast för arbetare men kan även gälla tjänstemän.

Skatt

Utav den bruttolön som företaget betalar till den anställde så har man som arbetsgivare skyldighet att dra av skatt på bruttolönen innan man betalar ut resterande till den anställde. Man kallar Bruttolön efter avdragen skatt för nettolön. Nettolönen är alltså det som den anställda får utbetalt till sitt konto.

Skattetabeller styr hur mycket skatt man drar på lönen. De bygger på vilken kommun man betalar skatt i och vilken församling man hör till om man är medlem i svenska kyrkan. Du hittar dessa skattetabeller på skatteverkets hemsida. Här är en länk till rätt sida.

Det är viktigt att man drar rätt skatt för att den anställde inte ska få restskatt i sin privata deklaration. Men det är faktiskt så att du som arbetsgivare har en skyldighet att dra rätt skatt på den anställdes lön gentemot skatteverket. Att man tillhör tex skattetabell 34 betyder inte att det per automatik blir 34% skatt på lönen. Här behövs det ofta ett system för att räkna ut den exakta skatten då den varierar beroende på den anställdes totala årslön.

Arbetsgivaravgifter

Utöver skatten som du som arbetsgivare är skyldig att dra av och betala in tills skatteverket åt din anställde, så är du även skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften är den största delen utöver lön som en anställd kostar. Dessa arbetsgivaravgifter är något som man lägger till ovanpå bruttolönen. De baseras på en procentsats beroende på ålder. De olika procentsatserna är (2022-04-10):

  • Ordinarie 24-65år 31,42%
  • Ungdomar 15-18år 10,21%
  • Ungdomar 19-23år 19,73% (upp till 25000 kronor därefter 31,42%)
  • Äldre 65år och uppåt 10,21%
  • Födda 1937 eller tidigare är befriade från arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är en avgift som går till bland annat föräldraförsäkring, sjukförsäkring, ålderspension och arbetsmarknadsförsäkring. För aktuella procentsatser kan du besöka skatteverkets hemsida och läsa om just detta.

För att räkna ut arbetsgivaravgifterna som alltså blir en kostnad för företaget så tar du bruttolönen och multiplicerar med den aktuella procentsats som gäller för den månad utbetalningen avser. (bruttolön X procentsats)

Semester är en del av vad en anställd kostar

Du har också som arbetsgivare i de flesta fall en skyldighet att undanhålla semesterlön för din anställde. Detta är något som tillkommer utöver den bruttolön som ni kommer överens om. Man brukar ofta säga att semesterlönen motsvarar 12% av bruttolönen. Detta är korrekt men något man måste tänka på är att man inte betalar semesterersättning på semesterlönen.

Månadslön

När man har en månadslön brukar man tala om semestertillägg. Detta är alltså beloppet som man får ut utöver sin ordinarie månadslön under semestern.

Det vanligaste sättet att räkna ut semestertillägget som är en del av vad en anställd kostar. Är att ta månadslönen multiplicerat med 0,43% per uttagen semesterdag. Så för varje semesterdag som man tar ut får man ytterligare 86 kr vid en månadslön på 20 000 kronor. Vid ett uttag av 25 semesterdagar skulle det ge ett totalt semestertillägg på 2150 kronor utöver den ordinarie månadslönen.

Utöver detta så ska ett tillägg på 12% läggas på alla rörliga lönedelar så som övertid, jour, bonus och provision för att nämna några exempel.

Timlön

Har man däremot timlön eller en stor del rörliga delar i sin totala årslön så kan man istället räkna ut semesterlönen genom att helt enkelt räkna med 12% på alla rörliga delar. Får man 1000 i lön så läggs alltså 120 kronor åt sidan och sparas till semestern. Istället för att då få sin månadslön med ett tillägg så får man ut en tjugofemtedel av sin totalt intjänade semester per semesterdag.

Kollektivavtal

Har man kollektivavtal så kan det vara speciella regler knutna till detta. Där bör man helt enkelt ta kontakt med sin representant för att klargöra hur semestern ska beräknas i varje individuellt fall. Det skiljer sig dock sällan jättemycket från semesterlagen men viss variation kan finnas.

Pension

De flesta arbetsgivare sätter även av till tjänstepension för sina anställda. Det finns inget lagkrav som säger att en arbetsgivare ska sätta av till tjänstepension men finns det kollektivavtal så finns där alltid ett krav på detta.

Den vanligaste och lägsta summan brukar vara 4,5% av utbetald lön. Detta innefattar all utbetald bruttolön, även semesterersättning. Här får man slå ihop den totala bruttolönen plus semester och multiplicera med 4,5% för att få fram avsättningen som ska göras.

Löneskatt

På pensionsavsättningen så ska även företaget betala en så kallad löneskatt som är procentuell och är på 24,26%.

Försäkring

Försäkring för sina anställda är ett krav i alla kollektivavtal och borde även vara et lagstadgat krav men så är inte fallet. Vissa verksamheter kan dock ha krav på försäkring så var noga med detta när du ska anställa. Försäkringar för sina anställda enligt kollektivavtal brukar vara en väldigt liten kostnad i relation till själva lönen.

Ett räkneexempel på vad en anställd kostar

Här följer ett exempel för vad en anställd kostar med månadslön och 25 dagars semesterrätt

  1. Bruttolön – 20 000 x 12 = 240 000
  2. Semestertillägg – (20 000 x 0,043)x25= 2150
  3. Arbetsgivaravgifter – (240 000 + 2150) x 31,42% = 76 083
  4. Pension – (240 000 + 2150) x 4,5% = 10 896,75
  5. Löneskatt – 10896,75 x 24,26% = 2665

Den totala årskostnaden för denne anställda blir alltså (240000 + 2150 + 76083 + 10896,75 + 2665) 331 795 kronor eller 27650 kronor i månaden. Utav dessa (baserat på vilken skattetabell personen tillhör) så får den anställde ut ca 14 000 kronor i nettolön varje månad.

Andra förmåner

Utöver lönen så kan en anställd ha andra förmåner så som bilförmån, kostförmån, förmån för fri parkering eller sjukvårdsförsäkring osv. Dessa förmåner ska också beskattas och görs så på samma sätt som en kontant ersättning. En förmån är egentligen när arbetsgivaren på ett eller annat sätt står för en privat levnadskostnad. Denna ska då beskattas av den anställda i form av skatteavdrag till samma procentandel som lönen och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter som för lön. Så en förmån på 1000 kronor skulle ge en skatt på ca 300 kronor för den anställde och sociala avgifter på 314,2 kronor för arbetsgivaren.

Rekrytering

Du bör också räkna med att själva rekryteringen kostar för en anställd. Även om du gör allting själv så tar det tid att hitta en anställd om du inte redan har någon som du hittat. Det krävs tid för att sålla mellan ansökningar och tid för intervjuer. Detta är tid du annars kanske skulle ha fakturerat för. Väljer du att ta hjälp av någon utomstående för att rekrytera så tillkommer såklart en kostnad för detta.

Något som kan vara värt att tänka på är att du redan nu kan skapa en sida för rekrytering på din hemsida. Även om du inte söker folk just nu så kan det vara smart att planera inför det genom att skapa en sida som sållar bort ”fel” personer redan där. När du sedan ska börja rekrytera kan du börja med att posta tjänsten där och börja dela i sociala medier på egen hand.

Andra saker som kostar för en anställd

Andra kostnader som du behöver ta i beaktning är alla initiala inköp som du kanske måste göra vid en nyanställning. Vissa tjänster kräver specifika kläder. En telefon och kanske en dator. Har du plats i din nuvarande lokal för fler anställda? Kanske du behöver investera i ännu en kontorsplats eller en till leasingbil? Finns det kanske programvara som kostar per anställd där den nya behöver tillgång?

Här finns det mängder med saker som kan komma som en överraskning om du inte tänker igenom det ordentligt. Så fundera ordentligt igenom vilka andra kostnader som kan tillkomma och gör en budget så du inte blir överraskad.

Så vad kostar en anställd

Som sagt. Det är mycket kostnader förknippade med att anställa någon men det tillför desto mer. Så även om allt detta tillsammans blir en stor kostnad så antar jag att du går i tankarna att anställa därför att du antingen har så mycket jobb att behovet finns eller att du kommer kunna frigöra tid någon annanstans där du kan tjäna in pengarna.

Det är dock viktigt att du funderar igenom vad du kan tjäna på den anställda i andra änden så att det inte blir en belastning för företaget. Företaget måste klara av kostnaden. Att göra sig av med en fast kostnad kan vara en enkel sak men att säga upp någon som försörjer sin familj och förlitar sig på inkomsten är en riktigt tuff uppgift. Där har du som arbetsgivare ett stort ansvar när du anställer. Det ska göras med hållbarhet i fokus.

Vill du prata anställning med oss?

Känner du att du skulle vilja bolla tankarna kring att anställa med oss så står dörren alltid öppen. Som kund hos oss så är detta något vi kan bistå med. Anställning är ett stort steg, speciellt om det är den första. Vi har erfarenhet inom området och vi kan se om det är en lönsam affär att anställa eller inte.

Är du inte redan kund hos oss idag så blir du det enklast genom att fylla i vårt frågeformulär så tar vi det därifrån.

Gillar du den här artikeln?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

MIssa inget viktigt

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att försäkra dig om att du inte missar några viktiga nyhter eller gratis tips

Budget för företag

Skicka in en förfrågan till oss om att du vill ha hjälp med budget så tar vi fram ett förslag.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse till vår kommande kurs i hur du läser dina rapporter. Detta är enbart en intresseanmälan och inget bindande på något vis. 

Vi kommer att kontakta dig när det börjar närma sig start.