2018-04-26

Rådgivning

Rådgivning är det viktigaste i vår roll som auktoriserade redovisningskonsulter.
Ekonomisk rådgivning är ofta förbisedd och ses som något som bara de större företagen har nytta av. Men ekonomisk rådgivning är för alla och är den tjänst som gör störst skillnad i ett företags utveckling.

Vi erbjuder affärsrådgining till alla våra redovisingskunder men även som fristående tjänst även om man har sin bokföring på annat håll.

Nedan följer en lista på den rådgivning vi säljer. Vi tar själva initiativ till många av dessa tjänster när vi ser att ditt företag kan ha behovet av dem och vi lägger fram förslag på vad som kan vara bra för just dig.

redovisning, molnbaserad, fast pris, bokföring, bokföring i realtid

BOKA EN TIMMES RÅDGIVNING REDAN IDAG!

En timmes videosamtal helt förutsättningslöst där vi diskuterar vad ditt företag är i behov av. Under samtalet ställer vi frågor som du kanske inte fått tidigare som får dig att tänka i andra banor. Under samtalet försöker vi skapa en bild av ditt företags styrkor och svagheter för att ta reda på vad ni kan förbättra och vilka områden som ni ska trycka på.

Samtalet sker helt digitalt via video där du kan använda pc/mac, telefon eller padda för samtalet.
Tag chansen och boka ett möte med en av våra rådgivare redan idag. Du kanske blir förvånad över vad det kan ge.

Företagscoaching

Vi har lång erfarenhet av flera olika branscher och med vår kunskap och expertis inom ekonomi så tittar vi på alla företagets delar och sätter upp en plan för förbättringar. Företagscoaching görs under ett flertal tillfällen där vi börjar med att se över verksamheten, sätter upp mål och följer sedan upp och justerar dem under tiden. Här kan vi titta på målsättning, kostnadsanalys, nyckeltalsanalys, budgetering, anpassning av kontoplan och mycket mer. Här använder vi tiden till det som r viktigast för ditt företag just nu.

Företags- coaching

Vi har lång erfarenhet av flera olika branscher och med vår kunskap och expertis inom ekonomi så tittar vi på alla företagets delar och sätter upp en plan för förbättringar. Företagscoaching görs under ett flertal tillfällen där vi börjar med att se över verksamheten, sätter upp mål och följer sedan upp och justerar dem under tiden. Här kan vi titta på målsättning, kostnadsanalys, nyckeltalsanalys, budgetering, anpassning av kontoplan och mycket mer. Här använder vi tiden till det som r viktigast för ditt företag just nu.

Benchmarking

En viktig del i sitt företagande är att veta hur man står sig i konkurrens mot andra. Det är viktigt för att kunna planera för framtiden och för att kunna förutspå eventuell utveckling men framförallt för att kunna sätta in resurser på rätt saker för att bli mer konkurrenskraftig.
Med Benchmarking så gör man just det, man tittar på konkurrenternas siffror och jämför dem med sina egna för att se vilka svagheter man har gentemot sina konkurrenter och vad man kan jobba på men även sina styrkor för att jobba vidare på dem. Detta kallas för konkurensinriktad benchmarking.

En annan sorts benchmarking är så kallad funktionsinriktad benchmarking där man jämför sig med företag i samma branch och kan i och med det se hur man ligger till i jämförelse med snittet. Låt oss hjälpa dig att titta på dina närmsta konkurrenter och på ditt branshsnitt och ta fram en plan på vad som kan göras för att utveckla din verksamhet ytterligare.

Budgetering

En av de vanligast målsättningarna för företagare är ekonomiska, det är ofta ett bra sorts mål då det är specifikt och mätbart. För att nå sina ekonomiska mål krävs dock uppföljning och för det krävs en budget. Många tycker att budgetarbete bara är för de större företagen och är något som tar allt för lång tid att ta fram. Vi tycker att alla företag borde ha en budget oavsett storlek. Det kan till och med vara så att mindre företag har större nytta av en budget då mindre förändringar ger större påverkan och bör därför bevakas. Vi kan tillsammans med dig ta fram både balans- och resultatbudget samt likviditetsbudget, lägga upp det i vårt rapportsystem så du löpande kan följa ditt utfall från redovisningen och jämföra med budgeten.

Målsättningskonsultation

Målsättning är det enskilt viktigast man kan göra för att få sitt företag att växa. Att driva företag utan utstakade och tydliga mål är som att skjuta pilbåge utan måltavla. Vi har lång erfarenhet inom målsättning och har en tydlig struktur för hur mål ska sättas upp och följas upp för att de ska nås. Det är otroligt viktigt med tidsbestämda, tydliga mål som är både långsiktiga och kortsiktiga. Låt oss hjälpa dig ta fram specifika mål som du med rätt insats kan nå.

Målsättnings- konsultation

Målsättning är det enskilt viktigast man kan göra för att få sitt företag att växa. Att driva företag utan utstakade och tydliga mål är som att skjuta pilbåge utan måltavla. Vi har lång erfarenhet inom målsättning och har en tydlig struktur för hur mål ska sättas upp och följas upp för att de ska nås. Det är otroligt viktigt med tidsbestämda, tydliga mål som är både långsiktiga och kortsiktiga. Låt oss hjälpa dig ta fram specifika mål som du med rätt insats kan nå.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys är ett viktigt styrdokument i alla företag. Den visar vart pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen. Vi får så ofta frågan från våra kunder ”Jag jobbar och jobbar men varför finns det inga pengar på kontot?”. Just detta berättar en kassaflödesanalys. Vi tar fram en kassaflödesanalys och på ett pedagogiskt sätt går vi igenom den med dig så att du vet vart pengarna tar vägen och vad du kan göra för att skapa bättre likviditet i företaget.

Kostnadsanalys

Ibland så undrar man vart alla pengar tar vägen. Utöver kassaflödesanalysen som visar i detalj vart pengarna kommer ifrån och vart de fastnar så kan det ibland vara värt att göra en så kallad kostnadsanalys. Där går vi igenom resultatrapportens alla kontot i detalj och ser över kostnaderna för att se vart pengarna tar vägen och vad man skulle kunna kapa kostnaderna. Vi tittar tillsammans igenom kostnaderna och sätter upp en plan för att gå igenom avtal och se över vilka kostnader som kan kapas eller helt enkelt slopas.

Kassaflödes- analys

En kassaflödesanalys är ett viktigt styrdokument i alla företag. Den visar vart pengarna kommer ifrån och vart de tar vägen. Vi får så ofta frågan från våra kunder ”Jag jobbar och jobbar men varför finns det inga pengar på kontot?”. Just detta berättar en kassaflödesanalys. Vi tar fram en kassaflödesanalys och på ett pedagogiskt sätt går vi igenom den med dig så att du vet vart pengarna tar vägen och vad du kan göra för att skapa bättre likviditet i företaget.

Kostnads- analys

Ibland så undrar man vart alla pengar tar vägen. Utöver kassaflödesanalysen som visar i detalj vart pengarna kommer ifrån och vart de fastnar så kan det ibland vara värt att göra en så kallad kostnadsanalys. Där går vi igenom resultatrapportens alla kontot i detalj och ser över kostnaderna för att se vart pengarna tar vägen och vad man skulle kunna kapa kostnaderna. Vi tittar tillsammans igenom kostnaderna och sätter upp en plan för att gå igenom avtal och se över vilka kostnader som kan kapas eller helt enkelt slopas.

Nyckeltalsanalys

Här tar vi fram de viktigaste nyckeltalen för din branch och din verksamhet och analyserar dessa för att se vad som kan göras för att förbättra dessa tal. Vi jämför dem med ditt branchsnitt och/eller dina närmsta konkurrenter. Ett snabbt och enkelt sätt att se sin utveckling över tid och kunna jämföra sig mot andra.

Kontoplansanpassning

Vi anpassar din kontoplan efter dina önskemål och din verksamhet. För att kunna mäta lönsamhet på ett bra sätt och för att rapporterna ska vara relevanta till din verksamhet så behöver man anpassa den standardiserade kontoplanen efter varje verksamhet. Här hjälper vi dig att få ut mest av din redovisning genom anpassad kontoplan.

Nyckeltals- analys

Här tar vi fram de viktigaste nyckeltalen för din branch och din verksamhet och analyserar dessa för att se vad som kan göras för att förbättra dessa tal. Vi jämför dem med ditt branchsnitt och/eller dina närmsta konkurrenter. Ett snabbt och enkelt sätt att se sin utveckling över tid och kunna jämföra sig mot andra.

Kontoplans- anpassning

Vi anpassar din kontoplan efter dina önskemål och din verksamhet. För att kunna mäta lönsamhet på ett bra sätt och för att rapporterna ska vara relevanta till din verksamhet så behöver man anpassa den standardiserade kontoplanen efter varje verksamhet. Här hjälper vi dig att få ut mest av din redovisning genom anpassad kontoplan

Övriga tjänster

  • Bolagsbildning
  • Skuldindrivning
  • Krediter och kreditbedömningar
  • Konsultation inom restaurangbranschen
  • Investeringskalkyler
  • Nollpunktskalkyler
  • Finansieringskalkyler
  • Med flera…

Tro inte att rådgivning inte är något för dig!

Rådgivning är för alla och det behöver inte kosta en förmögenhet. Låt oss hjälpa dig att få företaget att utvecklas i den takt och mot det mål som du vill.