2021-10-04

DigiM-Roadmap

RÅDGIVNING SOM GÖR SKILLNAD

Vi förverkligar dina drömmar

När du lyckas, lyckas vi! Med en beprövad och systematsik metod hjälper vi dig i ditt företagande så att du kan nå de mål vi tillsammans sätter upp

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi har med flera års erfarenhet inom flera olika branscher tagit fram ett system för rådgivning där vi tar ett helhetsgrepp på din verksamhet. Vi går igenom det som varit, vi analyserar vart ni står i dag och vi hjälper till att titta framåt genom målsättning och visualisering.

Efter att ha gått igenom alla våra steg ifrån dåtid till framtid så vågar vi garantera att du kommer få effekt och att du kommer komma närmare dina mål.

Behöver vi hålla på med sånt som inte går att påverka? Tyvärr är det precis detta som myndigheterna fokuserar på, det är det vi kallar för redovisning. Med vår tjänst DigiM-One får du en toppmodern lösning.

 

Vi samlar data och sammanställer det till rapporter för att skicka till Skatteverket, Bolagsverket och övriga intressenter. Det vill säga, alla måste jobba med dåtid. Det är också det som lägger grunden för all övrig rådgivning. Man behöver pålitlig och korrekt information om det som varit för att kunna planera framåt. Vi hjälper dig med redovisningen och vi strukturerar den så att den återspeglar det som är relevant för din verksamhet och så att den följer alla krav som ställs av lagen.

Dåtid

I vår tjänst Nutidsanalys tittar vi på hur det ser ut idag. Vi tittar på dina styrkor och svagheter inom en mängd områden och vi jämför även emot din bransch och kanske även vissa specifikt utvalda konkurrenter. I denna tjänst får du en klar bild hur du står dig mot din konkurrenter och vad som är dina svagheter och styrkor.

Med tilläggstjänster Nutidssimulering tar vi också en titt på hur det hade kunnat se ut i ett så kallat ”tänk om scenario”. Det handlar om en simulering av olika framtida scenarios baserad på din nutidsanalys. Vad hade hänt om du höjt priset med 3%? Om du ökat din volymen med 5%, vad hade hänt då? Behöver du kanske anställa flera då och vad innebär det? Detta är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om möjligheterna som finns för verksamheten.

Nutid

SE VAD VÅRA KUNDER TYCKER

I tjänsten Målsamtal går vi in i framtiden. Vi hjälper dig att konkretisera dina mål och vi hjälper dig formulera mål som inte bara är uppnåeliga utan också mätbara. Alla har vi olika mål och drömmar när det kommer till vårt företagande och här är det du som sätter agendan. Du går härifrån med en klar bild om vart du vill vara både på kort sikt och på lång sikt.

I nästa tjänst som vi kallar Framtidssamtal så tittar vi på hur du ska nå dina mål. Hur ska du kunna nå den omsättning du satt som mål eller den tänkta vinsten du vill ha. Vi delar upp målet i dagliga aktiviteter som du själv kan påverka i din vardag för att nå detta högt uppsatta mål. Vi hjälper även till att ta fram strategier för att kunna mäta dessa aktiviteter och visualisera dem i rapporter för att du ska kunna följa din utveckling framåt.

Framtid
Det finns här möjlighet att på löpande basis få hjälp med uppföljning av det vi tidigare gått igenom och kanske behöver något analyserar på nytt och korrigeras utefter nya förutsättningarna. Här lägger vi upp en gemensam plan för uppföljning och vi ser till att hålla dig personligt ansvarig för de mål du själv satt upp för dig och din verksamhet.

Det är lätt att bara jobba på och aldrig ta tag i det där som man diskuterade. Men med vår tjänst Hållbar utveckling så ser vi till att det som är sagt också faktiskt blir gjort. 

Hållbar utveckling

KONTAKTA OSS